Puh. 0105675390 / 0504923991

Opetamme:

- Taloudellisen ajotavan

- Turvallisuutta liikenteessä

- Ennakoivan ajotavan

Henkilöauto

Henkilöautokurssi hintaan 799€ sisältäen riskikoulutuksen!

Kurssimaksun voit maksaa joustavasti joko autokoululaskulla tai Svea Paymentsin kautta 3 – 36kk erässä.

Me panostamme ajo-opetuksessa turvallisuuteen ja laatuun ja siksi ajatamme kaikki ajotunnit sekä pimeänajon että liukkaanradan oikealla autolla. Näin luomme parhaimmat oppimisedellytykset auton käsittelystä, muuttuvista liikennetilanteista ja vaikeista olosuhteista.

Opetus sisältää

Kurssihinta 799€
 • 8 teoriatuntia
 • 14 ajotuntia henkilöautolla
 • oppimateriaali (myös ruotsin- ja englanninkielisenä)
 • auton käyttö 1. ajokokeessa
 • riskikoulutus sisältyy kurssiin

                                                                                                Muut kustannukset:
Ajokorttilupamaksu 37€ ( 22€ netissä tehtynä ), teoriakoe 37€ + ajokoe 93€ sekä liukkaanratamaksu 50€

Henkilöautokurssi aloitetaan teoriatunneilla. Teoriatunteja on yhteensä 4 tuntia. Teoriatunnit järjestetään ma ja ti klo 16:30-18:00 ja ne on käyty läpi kahdessa päivässä. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi ohjeet kuinka teoriatunteihin osallistutaan. Pidämme teoriatunnit etänä virtuaalisesti. Opettaja on kuitenkin pitämässä tuntia niin saamme järjestettyä monipuoliset ja tehokkaat teoriatunnit. Teoriatunneilla opettelemme mm. liikennesäännöt, liikennemerkit, ennakoivaa ajamista ja keskustellaan vaikeista olosuhteista. Saat myös käyttöösi oppimateriaalin itseopiskeluun. Teoriatuntien tarkoitus on luoda hyvä pohja käytännön harjoituksiin.

Ajotunnit aloitamme silloin kun sinä haluat. Ajotunnit sovimme oppilaan oman aikataulun mukaan. Ajotunteja on yhteensä 10 tuntia, jotka ajamme kaikki oikealla autolla. Ajotunnin aloituspaikka on keskustan alueelta ja se sovitaan aina opettajan kanssa. Ajotunnit aloitamme käsittelyharjoituksilla rauhallisella paikalla, jossa harjoittelemme auton peruskäsittelyä. Taitojen kehittyessä etenemme erilaisiin liikennetilanteisiin. Opettelemme myöskin ajamisen vaikeissa olosuhteissa. Riskikoulutuksen yhteydessä käymme liukkaanradalla kokeilemassa mm. kuinka auto käyttäytyy ääritilanteissa. Pimeänajon koulutamme livenä oikealla autolla oikeassa maastossa.

Kun olet suorittanut ajotunnit, teemme pakollisen riskientunnistamiskoulutuksen ennen ajokoetta. Tähän koulutukseen kuuluu 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia. Nämäkin ajotunnit ovat oikealla henkilöautolla.

Teoriakokeeseen pääset 1kk aikaisemmin ennen kuin täytät 18 vuotta. Myöskin teoriatunnit tulee olla käytynä. Kun olet tarpeeksi valmistautunut ja harjoitellut kokeeseen, varaamme sinulle teoriakokeen.

Ajokokeeseen pääset kun olet täyttynyt 18 vuotta, teoriakoe on suoritettu ja kaikki ajotunnit on ajettu ja riskientunnistamiskoulutus on tehty. Ajokokeen jälkeen saat välittömästi ajo-oikeuden ja itsenäinen ajoharjoittelu alkaa. Turvallisia kilometrejä!

Instruction includes

Course price 799€
 • 8 theory lessons (in english)
 • 14 driving lessons (in english)
 • use of car during 1. driving exam
 • online material (in english)
 • risk course is included


Other expenses:
Driving license fee 37€ ( 22€ license fee online ), theory and driving exam 130€ and slippery track fee 50€                                                                                                         Driving lisence course starts with theory classes and making a driving lisence application. On the first day you will get access to the theory material where you can read the theory book and practise for the test. At first there will be 4 theory classes. You can start the course at anytime when you want and we plan these theory lessons to fit your schedule. Because this corona situation we keep lessons online. On theory classes we will be talking about extreme driving conditions aswell. The point of theory classes is to make good foundation for practical lessons.

Driving lessons start when you want. Driving lessons can be booked to fit your schedule. There are 10 driving lessons and 4 additional driving lessons later on before the driving exam. Lessons start with car handling training on a peaceful area. When your skills start to improve we move on to different traffic situations. We will practise driving in difficult conditions in the risk course when we visit the slippery track. Dark driving will be live session with a real car.

You can arrange a time for theory test in the office. Earliest when you can take test is 1 month before you are 18 years old. Theory classes have to be done and driving lisence application has to accepted aswell.

We can arrange driving test when you are 18 years old, theory test is done, all the driving lessons are driven and risk course is completed. After the driving test you will immediately get your driving permit and your independent practise begins.

Please contact to us  ( by email/call us ) and we can book course schedule to fit your schedule.

Riskikoulutus

Kurssihinta 270€
 • 4 teoriatuntia
 • 2 henkilökohtaista ajotuntia autokoulun autolla
 • liukkaanrata
 • pimeänajo

Koulutus ennen 1. ajokoetta

AJATAMME KAIKKI AJOTUNNIT OIKEALLA AUTOLLA.