Savonkatu 25, 70110 KUOPIO
Puh. 0105675390

Opetamme:

- Taloudellisen ajotavan

- Turvallisuutta liikenteessä

- Ennakoivan ajotavan

Henkilöauto

Nyt henkilöautokurssi todella edulliseen erikoishintaan!

Henkilöautokurssi hintaan 900€ sisältäen riskikoulutuksen!

Kurssimaksulle saat myös korotonta maksuaikaa neljälle kuukaudelle ilman kuluja

Me panostamme ajo-opetuksessa turvallisuuteen ja laatuun ja siksi ajatamme kaikki ajotunnit sekä pimeänajon oikealla autolla. Näin luomme parhaimmat oppimisedellytykset auton käsittelystä, muuttuvista liikennetilanteista ja vaikeista olosuhteista.

Opetus sisältää

Kurssihinta 870€
 • 4 teoriatuntia
 • 10 ajotuntia
 • tietokoneharjoittelu autokoululla
 • oppimateriaali, nettitunnukset kotiharjoitteluun (myös venäjän, ruotsin tai englanninkielisenä)
 • auton käyttö ajokokeessa

Muut kustannukset:
Ajokorttilupamaksu 35€, teoriakoe 35€ + ajokoe 90€ sekä liukkaanratamaksu 50€

Henkilöautokurssi aloitetaan tekemällä ajokorttilupahakemus autokoululla. Tämän jälkeen annamme lukujärjestyksen teoriaopetukseen ja saat käyttöösi monipuolisen kotiharjoitteluohjelman. Teoriatunteja on yhteensä 4 tuntia. Teoriatunnit järjestetään ma ja ti klo 16:30-18:00 ja ne on käyty läpi kahdessa päivässä. Teoriatunneilla opettelemme mm. liikennesäännöt, liikennemerkit, ennakoivaa ajamista ja keskustellaan vaikeista olosuhteista. Teoriatuntien tarkoitus on luoda hyvä pohja käytännön harjoituksiin.

Ajotunnit aloitamme silloin kun sinä haluat. Ajotunnit sovimme oppilaan oman aikataulun mukaan. Ajotunteja on yhteensä 10 tuntia. Ajotunnit aloitamme käsittelyharjoituksilla rauhallisella paikalla, jossa harjoittelemme auton peruskäsittelyä. Taitojen kehittyessä etenemme erilaisiin liikennetilanteisiin. Opettelemme myöskin ajamisen vaikeissa olosuhteissa. Riskikoulutuksen yhteydessä käymme liukkaanradalla kokeilemassa mm. kuinka auto käyttäytyy ääritilanteissa. Pimeänajon koulutamme livenä oikealla autolla oikeassa maastossa.

Kun olet suorittanut ajotunnit, teemme pakollisen riskientunnistamiskoulutuksen ennen ajokoetta. Tähän koulutukseen kuuluu 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia. Tästä koulutuksesta annamme oppilaalle aikataulun erikseen.

Teoriakokeeseen pääset 1kk aikaisemmin ennen kuin täytät 18 vuotta. Myöskin teoriatunnit tulee olla käytynä. Kun olet tarpeeksi valmistautunut ja harjoitellut kokeeseen, varaamme teoriakokeen autokoulun toimistolta.

Ajokokeeseen pääset kun olet täyttynyt 18 vuotta, teoriakoe on suoritettu ja kaikki ajotunnit on ajettu ja riskientunnistamiskoulutus on tehty. Ajokokeen jälkeen saat välittömästi ajo-oikeuden ja itsenäinen ajoharjoittelu alkaa. Turvallisia kilometrejä!

 

Instruction includes

Course price 870€
 • 4 theory lessons (in english)
 • 10 driving lessons (in english)
 • use of car during driving exam
 • online material (in english)
 • computer-based training in the driving school (in english)

                                                                                                     Other expenses:
Driving license fee 35€, theory and driving exam 125€ and slippery track fee 50€                                                                                                         Driving lisence course starts with theory classes and making a driving lisence application. On the first day you will get access to the theory material where you can read the theory book and practise for the test. At first there will be 4 theory classes. Theory classes are every other monday and tuesday klo 16:30-18:00. On theory classes we will be talking about extreme driving conditions aswell. The point of theory classes is to make good foundation for practical lessons.

Driving lessons start when you want. Driving lessons can be booked to fit your schedule. There are 10 driving lessons and 4 additional driving lessons later on before the driving exam. Lessons start with car handling training on a peaceful area. When your skills start to improve we move on to different traffic situations. We will practise driving in difficult conditions in the risk course when we visit the slippery track. Dark driving will be live session with a real car.

You can arrange a time for theory test in the office. Earliest when you can take test is 1 month before you are 18 years old. Theory classes have to be done and driving lisence application has to accepted aswell.

We can arrange driving test when you are 18 years old, theory test is done, all the driving lessons are driven ans risk course is completed. After the driving test you will immediately get your driving permit and your independent practise begins.

Riskikoulutus

Kurssihinta 280€
 • 4 teoriatuntia
 • 2 henkilökohtaista ajotuntia autokoulun autolla
 • liukkaanrata
 • pimeänajo

Koulutus ennen 1. ajokoetta

Muut kustannukset:                                                      Liukkaanratamaksu 50€

Ajatamme kaikki ajotunnit oikealla autolla.